Flak med lämmar Lagab snabbkoppling

Priset är 5575 Euro.

Kontrollera tekniska data på enheten, plockade ut från katalogen av växelflak/ container.

Kontrollera genom specificeringen av enheten och, om det behövs, kontakta återförsäljaren.

Enhetens placering är i Trelleborg, Sverige.

Om du behöver för att få mer information, vänligen kontakta oss.

Undersök våra erbjudanden och gör dina erbjudanden!

Kontakta