Snö plog Lastbil

Det finns för 889 Euro.

Alla erbjudanden i lager av schaktblad är up-to-date samt i gott skick.

Kontrollera genom specificeringen av enheten och, om det behövs, kontakta återförsäljaren.

Fordonet har tillverkats i 1984.

Fordonet ligger i Trelleborg, Sverige.

Kontakta vår försäljningsavdelning angående inköpsinformation.

Prova kundorienterad service, som tillhandahålls av Mindessons AB.

Kontakta